Posts Tagged ‘Somba Opu’

Benda Purbakala Ditemukan di Lokasi Proyek Somba Opu

Posted by: hurahura on 16 Desember 2010

Benteng Somba Opu Terancam Wahana Rekreasi

Posted by: hurahura on 10 Desember 2010

Pemusnahan Kedua Benteng Somba Opu?

Posted by: hurahura on 3 Desember 2010