Posts Tagged ‘Kalimantan Barat’

Kongsi Pertambangan: Monterado Awal Mula China di Kalbar

Posted by: hurahura on 4 Februari 2011